BRICS w wyścigu o Afrykę

Państwa tworzące BRICS w przeciągu ostatnich dwóch dekad wyparły z Afryki byłe zachodnie potęgi kolonialne. Dokonały tego pod hasłami solidarności krajów globalnego Południa, niejednokrotnie posiłkując się krytyką Międzynarodowego Funduszu Walutowego i innych instytucji bogatych krajów Północy. Działalność BRICS-u rodzi jednak wiele kontrowersji i pytań o granice między aktywnością ekonomiczną a neokolonializmem.