Colonial Desire. Hybridity in Theory, Culture and Race

Książka stanowi eseistyczną próbę uchwycenia historii idei hybrydyczności, której rozumienie ewoluowało wraz z rozwojem cywilizacyjnym. Autor, w oparciu o interdyscyplinarne instrumentarium badawcze (zwłaszcza – socjologia, antropologia, literaturoznawstwo; w mniejszym stopniu – historia, językoznawstwo), ukazuje uwikłanie pojęcia rasy i hybrydy w dyskursy: ewolucjonistyczny, darwinistyczny, rasowy, kolonialny, emancypacyjny, postkolonialny. Hybryda, będąc podobnie jak rasa, sztucznym konstruktem społecznym, stanowi jednocześnie narzędzie opisu świata epoki późnej nowoczesności. Zrozumienie sensu metafory hybrydyzacji/kreolizacji umożliwia badaczom– szczególnie zwolennikom teorii postkolonialnych – wytworzyć paradygmat opisu współczesnego społeczeństwa.

10 Grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »
Google