Druga Algieria. O książce Afganistan 2001-2013 Jean-Charlesa Jauffreta

Dla kartezjańskiego umysłu Afganistan jest nie do ogarnięcia, twierdzi Jean-Charles Jauffret. Książka francuskiego historyka, wbrew podtytułowi, nie jest tylko kroniką przepowiedzianego braku zwycięstwa. To także krytyczna analiza zaangażowania się mocarstw zachodnich w geopolityce globalnego Południa – od czasów Algierii do Afganistanu.

Google