Failed States Index – państwa kruche czy upadłe?

Czy zmiana nazewnictwa w indeksach ilustrujących rozpad państwa może być szansą na odbudowę instytucji publicznych w krajach, które tak naprawdę istnieją tylko na mapie? Do takich wniosków dojść można po lekturze Fragile State Index, czyli dawnego Failed States Index, (pozornie) nowej miary upadku państwowości.