Irańska dusza

Hooman Majd balansuje między dwoma pozornie zantagonizowanymi światami – zachodnim i orientalnym. Z uporem i fantazją tłumaczy kulturę irańską, obalając mity narosłe wokół jego ojczyzny.