Kultura przemocy w RPA?

Zwrot „kultura przemocy” może sugerować istnienie utrwalonego, opartego na tradycji i socjalizacji, zestawu wzorców podzielanych przez grupę ludzi. Czy w RPA – jak można przeczytać w artykułach o dramacie Oscara Pistoriusa – funkcjonuje kultura przemocy oraz jakie mogą być jej źródła i skutki?

Google