Nasza wojna

W 100. rocznicę wybuchu I wojny – o wpływie konfliktu na rekonfigurację ładu światowego, kryzysie imperiów kolonialnych, a także o misji cywilizacyjnej, którą państwa centralne starały się nieść na peryferiach Globu – rozmawiam z prof. Włodzimierzem Borodziejem, autorem Naszej wojny.

Google