Zimbabwe / Krokodyl dla Mugabego

Obchodzący swe urodziny prezydent Robert Mugabe otrzymał od Ministra Stanu i Policji wypchanego krokodyla. Ma on symbolizować doświadczenie i nieustępliwość przywódcy w walce z siłami imperialnego neokolonializmu.

24 Luty 2007 Zobacz na psz.pl »

Imperium Indii?

W środowisku międzynarodowym zawsze znaleźć można podmioty, które dzięki swoim potencjałom wybijają się zdecydowanie ponad przeciętną. Ci uczestnicy stosunków międzynarodowych nie tylko mają zdolność reakcji na sytuację zgodnie z własnym interesem narodowym, ale także są w stanie sami te sytuacje czynnie kształtować. Potrafią skłaniać partnerów do zachowań sprzyjających ich racji stanu i jednocześnie opierać się takim działaniom, które z ich perspektywy mogłyby im zaszkodzić. Mowa tu oczywiście o mocarstwach/imperiach, szczególnej kategorii państw, która od zawsze frapowała umysły badaczy rzeczywistości międzynarodowej. Grono państw, powszechnie postrzeganych jako „pierwsza liga” liczebnie jest niewielkie i czasowo dość stałe. Czy zatem do tego ekskluzywnego klubu będzie można zaliczyć w najbliższym czasie kolejne państwo – Indie? A może obiektywnie patrząc, kraj ten już pokonał wszystkie przeszkody na swej mocarstwowej drodze?

23 Luty 2007 Zobacz na psz.pl »

Somalia 1990-2006

Jumhuuriyadda Dimoqraadiga Soomaaliya, czyli Somalijska Republika Demokratyczna jest krajem o wyjątkowo jednolitej jak na afrykańskie standardy strukturze etnicznej (85% to Somali, 13% to Bantu) oraz religijnej (98% to sunnici, w większości przedstawiciele szkoły szafickiej). Homogeniczność społeczeństwa Somalii pozwala, zdaniem Andrzeja Kosteckiego, mówić o narodzie somalijskim w anglosaskim rozumieniu tego pojęcia (dowodem mają być choćby deklaracje Ligi Młodzieży Somalii).

14 Luty 2007 Zobacz na psz.pl »

A gdyby Mandela zmarł w więzieniu?

„Co by było, gdyby…” – pytanie to często zadajemy sobie sami, zastanawiając się nad bieżącymi wydarzeniami z naszego życia. Podobnie stawiane pytania zadają sobie publicyści i politolodzy analizujący sytuację międzynarodową. „Gdybanie” przynależy zatem zarówno do sfery wiedzy potocznej, jak i do oficjalnego dyskursu politycznego. „Gdybologia” posiada nawet usankcjonowane przez naukę instrumentarium pojęciowe w ramach tzw. historii kontrfaktycznej zwanej czasem historią niebyłą bądź alternatywną.

7 Listopad 2006 Zobacz na psz.pl »

Ugandyjski Semidemokratyzm

Jamhuri ya Uganda, czyli Republika Ugandy to państwo o powierzchni mniejszej o 1/3 od Polski. Zamieszkuje je około 20 milionów ludzi, z których 17% stanowią Baganda; 12% Karmadjong, 8% Kole i Teso, 7% Gisu i Higi, 6% Ruanda i Lango. Struktura religijna cechuje się podobnym zróżnicowaniem: 40% to katolicy, 30% wyznawcy religii rodzimych, 25% protestanci, 5% muzułmanie.

4 Wrzesień 2006 Zobacz na psz.pl »

Etiopski socjalizm

Celem artykułu jest przedstawienie okresu w historii XX-wiecznej Etiopii najsilniej kształtującego jej dzisiejszą tożsamość społeczno-polityczną- etiopskiego socjalizmu (tzw. hebrettesebawinet). Cezury artykułu wyznacza rewolucja (1974) oraz upadek reżimu Mengistu (1991). Na wstępie, należy zastanowić się nad genezą recepcji ideologii europejskiej w Afryce. Żaden z teoretyków marksizmu nie przewidział jego rozwoju na tym kontynencie – jakie czynniki zadecydowały zatem o popularności socjalizmu w Etiopii?

30 Marzec 2006 Zobacz na psz.pl »
Google