Prawa człowieka – branża, która się rozwija. O książce „Buduj mosty, nie mury” Envera Djulimana i Lillian Hjorth

Sprawcami erozji demokracji liberalnej – zarówno na globalnej Północy, jak i na globalnym Południu – przekonują Djuliman i Hjorth, jesteśmy przede wszystkimi my sami. Grzechami śmiertelnymi społeczeństwa obywatelskiego są bowiem nasza ignorancja i pasywizm.