Przekraczając granice. O reportażu „Przeprawa” Samar Yazbek

W „Przeprawie” Yazbek wyprawia się do kraju, który nie istnieje w sensie politycznym. Przemierzając regiony naznaczone przemocą, z uporem poszukuje w nich przejawów „życia mimo wszystko”. Odnajduje zaledwie jego skrawki.