Sprawiedliwość przejściowa. O „Słusznym oporze” Petera Harrisa

Czy z reżimem opartym na przemocy i dyskryminacji można walczyć, stosując takie same środki? Gdzie przebiega granica między wojną sprawiedliwą, walką narodowowyzwoleńczą a akcjami terrorystycznymi? Odpowiedzi próbuje udzielić Peter Harris.