W cieniu imperium

W 100. rocznicę ludobójstwa tureckiego na Ormianach – wyjątkowo, nie o Afryce.

O dylematach modernizacyjnych w krajach rozwijających się i przemianach mocarstwa nad Bosforem, rozmowa z historykiem Dariuszem Kołodziejczykiem.