Ziemia (nie całkiem) przeklęta. O książce „Syberia. Historia i ludzie” Janet M. Hartley

O przemianach tożsamości postkolonialnej i grze wizerunkami Orientu – na przykładzie Syberii.