Afrykańskie spojrzenie na kryzys ukraiński

Bierność wobec kryzysu ukraińskiego nie jest możliwa. Rozpala on wyobraźnię mediów, które – manierą raz bardziej reporterską, a raz tabloidalną – atakują nas setkami interpretacji. Diagnozy te rzadko dokonywane są bezstronnie w obrębie dyskursu eksperckiego, a częściej dowodzą uwikłania podmiotu wydającego opinie w określone ideologie i stereotypy.

Czytając egzegezy autorstwa dziennikarzy i polityków więcej dowiadujemy się o ich światopoglądzie, niż o faktach, które próbują relacjonować. Dzieje się tak w przypadku zarówno żurnalistów zachodnich, jak i wschodnich. Podobnie jest też w przypadku komentatorów z globalnego Południa, a konkretnie z Afryki.