Błażej Popławski

Błażej PopławskiZ wykształcenia historyk i socjolog, członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, muzealnik.

Miłośnik języka kiswahili i wypraw do Orientu: Wschodu Najbliższego (Litwa), Bliskiego (Izrael), Dalekiego (Tybet, Chiny) i oczywiście Afrykańskiego (Kenia, Tanzania, Etiopia, Uganda).

Skontaktuj się ze mną »

Doktor nauk humanistycznych

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Zakład Historii XX w. 2007–2011
Temat rozprawy: Percepcja Afryki Subsaharyjskiej w Polsce (1945-1989)
studia doktoranckie pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Kuli;
kwerendy i badania terenowe w Kenii, Tanzanii, Ugandzie, Nigerii i Etiopii

Magister

UW, Instytut Filozofii i Socjologii 2003–2008
praca magisterska z socjologii historycznej pod kierunkiem prof. dr hab. M. Marody
UW, Instytut Historyczny 2002–2007
praca magisterska z historii historiografii pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Kuli
studia o profilu historia gospodarcza zakończone pracą z demografii antropometrycznej pod kierunkiem dr. hab. M. Kopczyńskiego

Absolwent studiów podyplomowych

UW, Wydział Historyczny 2017–2018

Podyplomowe Studia Muzealnicze zakończone pracą o historii muzeów parlamentarnych pod kierunkiem dr. hab. Piotra Majewskiego

Student

Uniwersytet Warszawski, Zakład Języków i Kultur Afryki 2005–2008
kulturoznawstwo, specjalizacja: suahilistyka
Angielski
Dobry – The Oxford School of English, Oxford, Wielka Brytania
Suahili
Dobry – Zakład Języków i Kultur Afryki, Instytut Orientalistyczny UW
Łacina
Dobry – Instytut Filologii Klasycznej UW
Rosyjski
Początkujący – Szkoła Języków Obcych UW
Francuski
Początkujący – Szkoła Języków Obcych UW
Arabski
Początkujący – Instytut Orientalistyczny UW
 • Mazowieckie Stypendium Doktoranckie w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2009
 • Wyróżnienie w Konkursie Stypendialnym Tygodnika „Polityka” 2009
 • Finalista Primus Inter Pares (Student Roku 2008), 2. miejsce w Polsce 2008
 • Stypendia Ministra Edukacji / Ministra Szkolnictwa Wyższego 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
 • Stypendium Miasta Stołecznego Warszawy i Fundacji im. Jana Pawła II 2006/2007

Wybrane

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne III 2010 – obecnie
członek PTAfr, uczestnik seminariów organizowanych przez PTAfr, Zakład Krajów Pozaeuropejskich PAN (obecnie: Zakład Kultur Afryki PAN), Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych UW
Polska Akcja Humanitarna I–VI 2012
realizacja grantu „Knowledge Makes Change”; badania terenowe w WKS, udział w serii debat poświęconych relacjom ekonomicznym Europy i Afryki
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych XI 2010 – XI 2011
przygotowanie indeksów wydawnictw źródłowych (Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1958, 1959), opracowywanie wywiadów historycznych
Zuma Creative Activity Ltd. XI 2007 – VII 2008
członek zarządu spółki nigeryjskiej; koordynator międzynarodowych projektów edukacyjnych realizowanych w Afryce Zachodniej
Czasopisma i portale internetowe XI 2006 – 2016
publicysta, autor analiz i sprawozdań, komentator wydarzeń bieżących w Afryce; m.in: Kwartalnik Akademicki „Ad Rem” (2007-2010) – red. nacz. Działu Historia, Portal Afryka.org (2006 – obecnie), Portal Spraw Zagranicznych (2007-2011) – red. nacz. Działu Afryka 2007-2008, Portal Geopolityka.org (2012 – obecnie), Kultura Liberalna (2012-2015), Forbes.pl (2015 – 2016)
Centrum Badań nad Migracjami X 2005 – VI 2007
badania terenowe na terenie Polski; opracowanie danych ilościowych (obsługa pakietu SPSS – Statistical Package for the Social Sciences) i jakościowych (etnosondaż), przygotowywanie raportów wykorzystanych w sprawozdaniach z realizacji ewaluacji badań nad migracjami w „Biuletynie Migracyjnym”
Uniwersytet Dzieci X 2011, VII, X, XII 2012
wykłady o sytuacji dzieci we współczesnej Afryce, migracjach z Afryki do Europy oraz o zrównoważonej gospodarce w Wybrzeżu Kości Słoniowej i relacjach UA-UE
Polska Zielona Sieć 2012
nagroda publiczności oraz wyróżnienie jury z Konkursie Fotograficznym Zmiany klimatu dotykają najbiedniejszych
Polski Instytut Antropologii X–XI 2010
przygotowanie recenzji literatury etnograficznej
Fundacja Kultury Świata VI 2010 – IX 2011
rewizor, wiceprezes
Fundacja Simba Friends VIII–X 2007
wolontariat w miejscowości Sega i Kogere (Kenia), promocja projektów pomocy rozwojowej dla Afryki na terenie Polski
Festiwal Filmowy Afrykamera IV 2007
koordynator warszawski Festiwalu
Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne UW X 2006 – X 2007
przewodniczący, redaktor naczelny „African Review”
Instytut Pamięci Narodowej X 2004 – V 2006
kursy z analiz archiwaliów i danych zastanych
Pracownia Badań Społecznych VIII 2001 – VIII 2002
praktyki ankieterskie

 

Publikacje książkowe

 • Gorzka czekolada. Społeczne aspekty uprawy kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej w kontekście zasad międzynarodowego handlu i konsumpcji, Warszawa 2013 [współautor]
 • Sejmowe muzealia, Warszawa 2017

Przekłady

 • Konstytucja Kenii, Warszawa 2017

Broszury

 • Witaj Maj, Trzeci Maj, Warszawa 2011
 • 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Narodziny Sejmu, Warszawa 2018
 • 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. The origin of Sejm, Warszawa 2018
 • Marszałkowie Sejmu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2018
 • 1989 – Rok Wolności Ludów – Zwycięstwo Wolnego Słowa, Warszawa 2019
 • 1989 – Nation`s Freedom Year – Victory of Free Speech, Warszawa 2019
 • 1989 – God Svobody Narodov, Pobeda Svobody Slova, Warszawa 2019
 • Najdroższa dla potomności pamiątka. Historia kompleksu parlamentarnego przy ulicy Wiejskiej, Warszawa 2022
 • Dearest Token for the Posterity. History of the Parliamentary Complex at Wiejska Street, Warszawa 2022

Artykuły w wydawnictwach zwartych

 • Muzeum sztuki afrykańskiej, w: Transkulturowa estetyka afrykańska, red. K. Dobosz, Kraków 2009
 • Status polityczny Zanzibaru w ramach Zjednoczonej Republiki Tanzanii, w: Europejczycy, Afrykanie, Inni, red.: B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak, Warszawa 2011
 • Seminarium afrykanistek i historyków, w: Europejczycy, Afrykanie, Inni, red.: B. Nowak, M. Nagielski, J. Pysiak, Warszawa 2011
 • Historiograficzna interpretacja Renesansu w Polsce Ludowej – casus Roku Kopernika, w: Uwikłania historiografii. Między ideologizacją dziejów a obiektywizmem badawczym, red. T. Błaszczyk i inni, Poznań 2011
 • Z dziejów pewnego towarzystwa. O początkach działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Afrykańskiej w Warszawie, w: Cudzoziemcy w Warszawie, red. P. Pleskot, Warszawa 2012
 • Granice poznania. Wizerunek Afryki Subsaharyjskiej w polskim reportażu, w: Cudzoziemcy w Warszawie, red. P. Pleskot, Warszawa 2012
 • Afryka Tadeusza Jaworskiego, w: Tadeusz Jaworski. Wieczny tułacz, red. E. Bladowska i inni, Łódź 2012
 • XX-wieczny etiopski exodus. Casus Biete Israel, w: Obcy pośród swoich. O historii i kulturze Żydów, red. A. Rosner, Oświęcim 2013
 • Dzieci-żołnierze w Bożej Armii Oporu: studium przypadku, w: Dzieci w konfliktach zbrojnych, red. R. Kobryński, Warszawa 2013
 • Pamięć przemiany czy przemiana pamięci, w: Ustawić Polskę w centrum. 25 lat wolności i co dalej, Warszawa 2014
 • Transitional justice i kształtowanie się

  nowych elit politycznych w Sudanie Południowym, w: Bilad as-Sudan. Napięcia i konflikty, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin 2014

 • Formowanie się elit politycznych Ukrainy, w: Czas EuroMajdanu, red.: R. Potocki, M. Domagała. D. Miłoszewska, Warszawa 2015
 • Afrykańskie spojrzenie na kryzys ukraiński, w: Formatowanie Ukrainy, red.: M. Domagała, R. Potocki, Warszawa 2015
 • Golf w świecie arabskim – przyczynek do analizy, w: Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, red. K. Górak-Sosnowska, Sopot 2016
 • Mundial w Katarze – wyzwania i kontrowersje, w: Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, red. K. Górak-Sosnowska, Sopot 2016
 • Polskie tradycje badań nad imperiami Sudanu Zachodniego, w: Wielkie cywilizacje Afryki, red. D. Skonieczko, D. Leszczyńska, Warszawa 2016
 • Ewolucja systemu konstytucyjnego Kenii, w: Konstytucja Kenii, Warszawa 2017
 • Sudan okiem dyplomacji PRL-owskiej, w: Bilad as-Sudan. Polska a strefa Sudanu, red. W. Cisło, J. Różański, M. Ząbek, Pelplin 2017
 • Prawda stała się obrazą. Pamięć o ludobójstwie jako instrument legitymizacji separatystów biafrańskich, w: Krwawy cień genocydu. Ludobójstwa – pamięć, dyskurs, edukacja, red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. Nijakowski, wstęp: Ph. Zimbardo, Warszawa 2017
 • Przełamać zmowę milczenia. Analiza funkcjonowania instytucji  zaangażowanych w upowszechnianie narracji o ludobójstwie w Papui Zachodniej, w: Krwawy cień genocydu. Ludobójstwa – pamięć, dyskurs, edukacja, red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. Nijakowski, wstęp: Ph. Zimbardo, Warszawa 2017
 • Obraz radykalizacji i deradykalizacji w wybranych reportażach  o terroryzmie w Afryce Zachodniej, w: Zderadykalizować radykała, red. K. Górak-Sosnowska, Warszawa 2018
 • Deradykalizacja w Konstytucji Republiki Kenii, w: Zderadykalizować radykała, red. K. Górak-Sosnowska, Warszawa 2018
 • Ezgorcyzmowanie Afropolitanizmu. O poglądach polityczno-społecznych Binyavangi Wainainy, w: Intelektualiści afrykańscy wobec doświadczenia dyktatur, red. W. Charchalis i inni, Warszawa 2018
 • Boko Haram i Al-Kaida Islamskiego Maghrebu: domniemana kohabitacja? Analiza porównawcza strategii i wymiarów współpracy organizacji terrorystycznych, w: Terroryzm versus terror w Afryce. Aspekty kulturowe, społeczne, ekonomiczne i przekazu medialnego, red. A. Żukowski, Olsztyn 2018
 • Muzealia sejmowe, w: 100 lat na Wiejskiej. Biblioteka Sejmowa 1919-2019, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2019
 • Mysli o Niezawodnym utrzymaniu Seymow y Liberi Veto, w: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, red. A. Sołtys, Warszawa 2021
 • Considérations sur le gouvernement de Pologne, w: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, red. A. Sołtys, Warszawa 2021
 • List w Materyi Sukcessyi Tronu, w: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, red. A. Sołtys, Warszawa 2021
 • O sukcessyi tronu w Polszcze rzecz krotka, w: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, red. A. Sołtys, Warszawa 2021
 • Odpowiedź autorowi prawdziwemu Uwag Dyzmy Bończy Tomaszewskiego nad Konstytucyą i Rewolucyą Dnia 3 Maia, w: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, red. A. Sołtys, Warszawa 2021
 • Medal na pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w: 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. Katalog wystawy, red. A. Sołtys, Warszawa 2021
 • Inherent and Entangled Interdisciplinarity of African Studies: From the Origins to Present Times, w: Person – Nation – State, red. C. Smuniewski, A. Massa, A. Zanini, Warszawa 2021

Artykuły w wydawnictwach ciągłych

 • Eugenes – dobrze urodzony. Stanowisko Kościoła katolickiego wobec idei eugeniki w latach 1900-1968, „Przegląd Powszechny” [dalej: „PP”] 2004, nr 3
 • Chrześcijaństwo w filozofii społecznej Ibn Chalduna, „PP” 2006, nr 11
 • Historia Kina Moralnego Niepokoju, „PP” 2006, nr 3
 • Wizerunek władcy w społeczeństwie średniowiecznej Afryki, „TH” [dalej: TH] 2007, nr 30-31
 • Socjologia wychowania, „TH” 2007, nr 30-31
 • Dni Afryki, „Afryka. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego” [dalej: Afr] 2007, nr 25
 • Transformacja systemowa w RPA, „Przegląd Afrykanistyczny” [dalej: „PA”] 2007, nr 1
 • Sztuka afrykańska oczami Europejczyków, „PA” 2007, nr 1
 • Niedemokratyczne wspomnienia z Kenii, „PA” 2007, nr 1
 • Recepcja darwinizmu w Królestwie Polskim, „Przegląd Humanistyczny” [dalej: „PH”] 2007, nr 2 (401)
 • Polska Afryka w europejskiej formie, „Unia i Polska” 2007, nr 13
 • Przyczyny wojen wedle Herodota, „Kwartalnik Ad Rem” [dalej: „KAR”] 2008, nr 2-3
 • Pamięć społeczna Tanzańczyków. Wywiad z Madaraką Nyerere, „PA” 2008, nr 2
 • Relacja z badań: Jak kultury lokalne reagują na globalizację?, „PA” 2008, nr 2
 • Społeczeństwo i polityka we współczesnej Ugandzie, „PA” 2008, nr 2
 • Relacja z Tanzanii, „PA” 2008, nr 2
 • The History Of Education In Nigeria, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies” 2009, vol. 24
 • Eugenika w Sparcie, „KAR” 2009, nr 1-2
 • Obchody rocznic historycznych: Rok Kopernika i Rok Odrodzenia, „Przegląd Historyczny” 2010, t. CI
 • Cywilizacja europejska w myśli społeczno-politycznej Ibn Chalduna, „PH” 2011, nr 1
 • Udział Polaków w misjach pokojowych na terenie Afryki, „Infos – Biuro Analiz Sejmowych” 2011, nr 19 (111)
 • Polska Szkoła Rozwoju – zapomniany paradygmat studiów nad transformacją Globalnego Południa, „Kultura Współczesna” [dalej: „KW”] 2012, nr 3 (74)
 • Gorycz czekolady, „Focus” 2013, nr 6
 • Kibera znaczy las, „Zdanie. Pismo Stowarzyszenia Kuźnica” 2013, nr 1-2 (156-157)
 • Kryzys malijski (2012-2013) – próba bilansu, „PA” 2013, nr 5
 • Autarkia kultur peryferyjnych – między eudajmonizmem a ideologią polityczną, „KW” 2014, nr 1 (81)
 • O pisarzu trzecioświatowym, który podważył retorykę pierwszoświatową. Analiza spuścizny literacko-ideowej Ngũgĩego wa Thiong’o, „KW” 2014, nr 1 (81)
 • Widmo kapitału krąży po peryferiach świata, Recenzja książki: Vivek Chibber, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso, London 2013, „KW” 2014, nr 1 (81)
 • Republika Środkowoafrykańska. Kryzys i próby jego przezwyciężenia, „Infos – Biuro Analiz Sejmowych” 2014, nr 14 (174)
 • Nierówny mur. Znaczenie i aktywność państw BRICS-u w Afryce, „Afr” 2014, nr 39
 • Nacjonalizm iworyjski, „Studia Socjologiczno-Polityczne” [dalej: SSP] 2014, nr 2 (2)
 • Marian Małowist – polihistor i pionier postcolonial studies w Polsce, „PH” 2014, nr 5
 • Międzynarodowa konferencja naukowa: «Etudiants africains en URSS et dans les autres pays du monde communiste: entre histoires nationales & contexte international», „Afr” 2014, nr 40
 • Boko Haram – ideologia i działalność, „Infos – Biuro Analiz Sejmowych” 2015, nr 3 (186)
 • Irańska dusza, „Tygodnik Powszechny” 2015, nr 25 (3441)
 • Afrykanki – polityczki, „Afrykamera – Gazeta Festiwalowa” 2015
 • Fair trade – partnerstwo odnajdywane z trudem, „Civitas” 2015, nr 16
 • Szczeliny i Tryskacze. Rekonstrukcja literackich mechanizmów wytwarzania potworności w powieści Doris Lessing Szczelina, „PH” 2015, nr 3
 • Recenzja książki: Adam Leszczyński, Skok w nowoczesność: polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943–1980, „Przegląd Socjologiczny” 2015, tom LXIV/2
 • Hic sunt leones. Analiza percepcji przestrzeni Afryki we wspomnieniach Polaków, „PH” 2015, nr 4
 • Itsembabwoko oznacza genocyd. Sprawiedliwość transformacyjna i pamięć o ludobójstwie w Rwandzie, „SSP” 2015, nr 2 (4)
 • Pamięciobójstwo w Afryce. Esej recenzyjny na temat książek: Caroline Elkins, Rozliczenie z imperium. Przemilczana historia brytyjskich obozów w Kenii; David Olusoga, Casper W. Erichsen, Zbrodnia Kajzera; Adam Hochschild, Duch króla Leopolda: opowieść o chciwości, terrorze i bohaterstwie w kolonialnej Afryce, „SSP” 2015, nr 2 (4)
 • Mankala – historia i współczesność, „KW” 2016, nr 2  (90)
 • Utracony raj, „Znak” 2016, nr 737
 • Słowa klucze czy słowa wytrychy? Analiza dyskursu medialnego o Afryce w magazynie „Kontynenty”, „PH” 2016, nr 3
 • Głodni sukcesu, „Znak” 2016, nr 738
 • What Can We Learn from Lampedusa? The Migration from Africa to Europe in the Context of Political Erosion and Collapse of the Sub-Saharan States, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies” 2016, vol. 31
 • Prawa pisane krwią, nie atramentem. Interpretacja Kolonii karnej Franza Kafki, „PH” 2016, nr 4
 • Wyspa zwierciadlanych miraży, „Znak” 2017, nr 740
 • Krew Papuasów, „Znak” 2017, nr 742
 • Mroczna turystyka w cieniu atomu. Zwiedzanie Fukushimy, „PH” 2017, nr 1
 • Wspomnienia zbrodniarza, „Znak” 2017, nr 743
 • Organizacja wystaw w parlamencie. Analiza porównawcza rozwiązań proceduralnych w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 2
 • Gniew Biafry. Pięćdziesiąt lat po ludobójstwie, „Znak” 2017, nr 743
 • Kryzys polityczny w Demokratycznej Republice Konga, „Infos – Biuro Analiz Sejmowych” 2017, nr 11 (234)
 • Świat, którego nie ma w przewodniku, „Znak” 2017, nr 746-747
 • Kulisy dyplomacji, „Znak” 2017, nr 746-747
 • Rok Kopernika 1953 i 1973 jako przejawy polityki komemoracji w Polsce Ludowej, „PH” 2017, nr 2
 • Starcie rywalizujących nurtów pamięci, „PH” 2017, nr 2
 • Podróż do wnętrza organizacji terrorystycznych, „Znak” 2017, nr 749
 • Muzeum Sejmu Polskiego, „Kronika Sejmowa” 2017, nr  48 (867)
 • Miejska nostalgia, „Znak” 2017, nr 750
 • Spojrzenie uchodźcy, „Znak” 2017, nr 754
 • Kakaowce nad Wisłą? Przyczynek do analizy percepcji roślin egzotycznych w Polsce, „PH” 2018, nr 1
 • Polska wobec Afryki Subsaharyjskiej, „Infos – Biuro Analiz Sejmowych” 2018, nr 4 (242)
 • „Muzeum Afryki” jako przestrzeń legitymizacji władzy (post)kolonialnej, „Sensus Historiae” 2018, nr 30
 • Migracje Afrykanów – konteksty historyczne i geopolityczne oraz bieżące uwikłania, „Polityka Społeczna” 2018, nr 11-12
 • Responsibility to Protect (R2P) jako współczesne podejście do teorii wojny sprawiedliwej, „SSP” 2018, nr 2 (9)
 • Etiologia wojen według Herodota z Halikarnasu, „SSP” 2018, nr 2 (9)
 • Boko Haram, al-Qaeda in the Islamic Maghreb, al-Shabaab – Similarities and Differences. Analysis of the Genesis, Evolution, and Strategies of the Islamist Violent Extremist Groups in Africa, „Center for Strategic and Defense Studies. CSDS Viewpoints” 2018, nr 3
 • Wystawa „550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej” w Zamku Królewskim w Warszawie, „Przegląd Sejmowy” 2019, nr 1
 • Muzeum parlamentarne – konteksty historyczne i kulturowe oraz polityczne uwikłania, „Muzealnictwo” 2019, nr 60
 • The Wretched of the African Earth. An Attempt at Deconstructing the Stereotype of Africanised Migration Destined for Europe, „Society Register” 2019, nr 3 (4)
 • Boko Haram, al-Qaeda in the Islamic Maghreb, al-Shabaab – Similarities and Differences, „Nation and Security” 2019, nr 4
 • How to assess states’ vulnerability and the emergence of terrorism in Africa? A comparative analysis of the Fragile States Index and the Composite Index of National Capability, „Center for Strategic and Defense Studies.CSDS Viewpoints” 2019 nr 7
 • Bliski kres obrzezania kobiet w Afryce, „Znak” 2020, nr 784
 • Nowe galerie sejmowe na platformie Google Arts&Culture, „Kronika Sejmowa” 2020, nr 9 (914)
 • Polska za morzem, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Ku niepodległości, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Pojęcie dekolonizacji, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Jądro ciemności, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Dwie literackie wizje, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Liberia – eksperyment wolnych ludzie, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Na swoim, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Afrykanistan, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Państwa anemiczne i upadłe, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Panafrykanizm, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Piraci w Rogu Afryki, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Żądza egzotyki, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Sportowe życie, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Od Tarzana do helikoptera w ogniu, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • U progu ekokatastrofy, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Ciągle w drodze, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Dzieci Afryki, „Dzieje Afryki. Pomocnik Historyczny – Polityka” 2020, nr 8
 • Lustro historii, „Znak” 2021, nr 789
 • Game of Proxies – Towards a new model of warfare: Experiences from the CAR, Libya, Mali, Syria, and Ukraine, „Security and Defence Quarterly” 2020 nr 31 (4)
 • Polski sen o koloniach, „Infos – Biuro Analiz Sejmowych” 2021, nr 1 (282)
 • Świat pozaeuropejski w exposé ministrów spraw zagranicznych III RP, „Infos – Biuro Analiz Sejmowych” 2021, nr 3 (284)
 • Wirtualna ekspozycja upamiętniająca uchwalenie konstytucji marcowej, „Kronika Sejmowa” 2021, nr 17 (922)
 • Politoligwistyka dyplomatyczna. Analiza percepcji Afryki Subsaharyjskiej w exposé ministrów spraw zagranicznych II i III RP, „Politeja” 2021, vol. 17, nr 6 (69)
 • Nigeria – państwo kruche czy upadłe? Dyskurs katastroficzny w Rybakach Chigozie Obiomy, „PH” 2021, nr 1
 • Prezentacja numizmatów związanych z Konstytucją 3 maja, „Kronika Sejmowa” 2021, nr 19 (924)
 • Muzealia Biblioteki Sejmowej, „Kronika Sejmowa” 2021, nr 19 (924)
 • An illusion of exoticism: The evolution of the perception of Africa in Poland (1945-1989), „Journal of Central and Eastern European African Studies” 2021, vol. 1, nr 1-2
 • Opera omnia Andrzeja Frycza Modrzewskiego w zbiorach Biblioteki Sejmowej, „Myśl Polityczna” 2021, vol. 1, nr 7
 • Lokeli, czyli zdruzgotanie. O początkach belgijskiej kolonizacji Konga, „Mówią Wieki” 2021, nr 10 (746)
 • Zapomniane Ludobójstwo, „Mówią Wieki” 2021, nr 10 (746)
 • Antropolog zaangażowany. Propozycja interpretacji „Żeglugi wzdłuż wybrzeży zachodniej Afryki” Stefana Szolca-Rogozińskiego, „Etnografia Nowa” 2021-2022, nr 11
 • Obraz wyprawy Stefana Szolca-Rogozińskiego w prozie Bolesława Mrówczyńskiego, „Etnografia Nowa” 2021-2022, nr 11
 • Andrzej Frycz Modrzewski’s Opera Omnia in the Collection of the Sejm Library, „Myśl Polityczna” 2021, vol. 5, nr 11
 • Życie w oparach słodyczy, „Znak” 2020, nr 802
 • Archipelag gułag. Z dziejów kolonialnej przemocy na Antylach, „Mówią Wieki” 2022, nr 10 (753)
 • Mulaci o niebieskich oczach, „Mówią Wieki” 2022, nr 10 (753)
 • Głos wykluczonych. Analiza społecznych i politycznych kontekstów akulturacji i ewolucji muzyki reggae w Afryce, „KW” 2022, nr 3 (81)
 • Brzemię Forsytha i le Carré’a, „„Znak” 2020, nr 810