Connecting Communities. A Practical Guide to Using Development Education in Community Settings

„Łączenie wspólnot” (Connecting Communities) stanowi formę praktycznego podręcznika skierowanego do pracowników organizacji pozarządowych, działaczy samorządowych oraz nauczycieli. Celem kompleksowego pakietu jest promocja idei edukacji rozwojowej w środowisku lokalnym. Podręcznik ten pełni istotne funkcje informacyjne (stanowi sui generis vademecum edukacji rozwojowej; prezentuje aktualny stan wiedzy z tej dziedziny; w oparciu o klarownie przedstawione case study wyjaśnia proces globalizacji w kontekście glokalnym), ćwiczeniowo-badawcze (pobudza prowadzących kursy oraz ich uczestników do samodzielnego rozwiązywania dylematów społecznych), transformacyjne (oferuje realne możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w działaniu) oraz motywacyjno-samokształceniowe (zachęca uczestników warsztatów do pogłębiania wiedzy o edukacji rozwojowej).

18 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »