Culture Counts: Changing Power Relations In Education

Książka stanowi raport z badań ewaluacyjnych nad przemianami w tożsamości maoryskiej, ujęty w formie wykładu. Autorzy – uznani nowozelandzcy eksperci, zaangażowani w programy rewitalizacji kultury maoryskiej – ukazują wieloetapowość projektu pedagogiczno-socjologiczno-lingwistycznego oraz możliwość jego implementacji do innych środowisk kulturowych. Przyjęta przez nich perspektywa badawcza łączy analizę dyskursu, z analizą instytucjonalną. Na szczególną uwagę zasługuje odtworzenie historii alternatywnych inicjatyw edukacyjnych, opartych na założeniach filozofii społecznej Maorysów (kaupapa maori).

27 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »