Fair Trade and Social Justice. Global Ethnographies

„Sprawiedliwy handel i sprawiedliwość społeczna” (Fair Trade and Social Justice) to pozycja cenna z kilku powodów. Primo, stanowi zwięzłe wprowadzenie w tematykę sprawiedliwego handlu. Pomaga zrozumieć genezę tej idei, prowadzi czytelnika przez historię ruchu. Secundo, książka ta stanowi zbiór artykułów naukowych, będących owocem wieloletnich, często ewaluacyjnych badań terenowych, „studiów przypadku” na podstawie których autorzy (antropolodzy amerykańscy, kanadyjscy i brytyjscy) proponują konkretne rozwiązania o wymiarze praktycznym dla organizacji fair trade. Rzetelne zastosowanie metodologii etnograficznej i socjologicznej (głównie: obserwacji uczestniczącej, wywiadów oraz etnosondażu) pozwala autorom ukazywać wybrane aspekty działania organizacji pozarządowych na poziomie mikro i mezo w kontekście procesu globalizacji.

10 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »