Decyzje eksporterów są podejmowane jednostronnie. Narzucają nam wszystko – stwierdza na łamach magazynu »Le Planteur« Jean Paul Teko, rolnik z okolic Bonoua, nienależący do żadnej spółdzielni. – Płacą nam poniżej cen rynkowych. Często, kiedy sprawdzamy w internecie, że ceny wzrosły, i żądamy od eksporterów wyższej zapłaty, sugerują, żebyśmy poszli sprzedawać nasze produkty w internecie.
A państwo, które powinno nas chronić, przygląda się temu pasywnie. Co możemy zrobić?

Celem książki jest ukazanie gospodarczych, politycznych i ekologicznych współzależności między krajami Afryki i Europy oraz roli, jaką w tych powiązaniach odgrywają indywidualna konsumpcja
i polityka handlowa Unii Europejskiej. W „Gorzkiej czekoladzie” przedstawiono społeczno-ekonomiczne skutki tych procesów dla mieszkańców krajów Afryki Subsaharyjskiej na przykładzie produkcji kakao w Wybrzeżu Kości Słoniowej.

W książce obalono wykreowany przez media stereotyp Wybrzeża Kości Słoniowej jako „kraju upadłego”, „Trzeciego Świata bez przyszłości”, permanentnej bellum omnium contra omnes i przeciwstawiono mu pozbawiony uprzedzeń wizerunek suwerennego państwa zmagającego się z wyzwaniami, jakie stawia handel międzynarodowy.

Publikacja jest częścią projektu Polskiej Akcji Humanitarnej „Wiedza prowadzi do zmian! Współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i środowiskiem akademickim w promocji zagadnień rozwojowych wśród polityków i społeczeństwa”.