In the Wake of the Affluent Society. An Exploration of Post-Development

„Śladem społeczeństwa dobrobytu” (In the Wake of the Affluent Society; francuski tytuł: „Planeta rozbitków” – La planète des naufragés) to obszerne dzieło kontrowersyjnego francuskiego socjologa, Serge`a Latouche`a, poświęcone przemianom społeczno-ekonomicznym końca ubiegłego świata. Autor, posiłkując się teoriami systemu światowego oraz myślą powojennych dependystów i współcześniejszych mu alterglobalistów, podejmuje się opisania wyzwań związanych z procesem globalizacji. W kolejnych rozdziałach Latouche obala mity dominacji kultury Zachodu z perspektywy marginalizowanych wspólnot glokalnych, będących „poza światem” (cast away) głównego nurtu globalizacji. Ukazuje wizje kreowania wspólnot alternatywnych wobec – utopijnego, jego zdaniem – projektu społeczeństwa dobrobytu. W miejsce utylitarnego konceptu modernizacji, charakterystycznego dla ideologii neoliberalnej, postuluje rozwój oparty na poszanowaniu kultur rdzennych oraz docenieniu potencjału tkwiącego w solidarności i dialogu.

10 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »