International Journal of Development Education and Global Learning

Celem periodyku ukazującego się od 2008 roku jest udostępnienie szerszemu kręgowi odbiorców aktualnego stanu debaty w dziedzinie nauk o rozwoju. W każdym numerze znajduje się: krótki wstęp prezentujący artykuły oraz zagajenie informujące o charakterze danego numeru, trzy 20-stronnicowe artykuły – najczęściej o charakterze monograficznym, przybliżające wyniki badań lokalnych kontekstualizowanych w szerszej perspektywie relacji między Globalną Północą a Globalnym Południem oraz recenzje najnowszej literatury związanej z tematyką numeru, informacje i sprawozdania z konferencji naukowych, retrospektywne analizy projektów oraz bieżące krytyczne komentarze. Zaletą tekstów jest umiejętne łączenie warstwy teoretycznej z empirią oraz niewątpliwie interdyscyplinarny charakter.

10 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »