Pedagogy of Freedom. Ethics, Democracy, and Civic Courage

„Pedagogika wolności” (wydaje się, że trafniejszym przekładem portugalskiego tytułu Pedagogia da Autonomia z perspektywy semantycznej oraz uwzględniającej autobiografizm Freire`a byłaby Pedagogy of Independence / Pedagogika Autonomii) rozwija koncepcję pedagogiki uciskanych (w polskiej myśli pedagogicznej nazywanej także pedagogiką ciemiężonych oraz pedagogiką wyzwolenia/emancypacji). Wedle brazylijskiego myśliciela, edukacja stanowi niezbędne narzędzie do emancypacji społecznej – zniesienia dominacji klasowej, demokratyzacji przestrzeni publicznej oraz powstania nowej, inkluzywnej wspólnoty, struktury społeczeństwa opartego na efektywnej komunikacji oraz egalitarnej dystrybucji wiedzy.

27 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »