People`s Self-Development. Perspectives on Participatory Action Research

Książka stanowi jeden z najbardziej uznanych azjatyckich przykładów konceptualizacji i operacjonalizacji idei action research (badań w działaniu) – szeroko zakrojonych badań społecznych opartych na uznaniu najwyższej kompetencji członków danej wspólnoty do rozumienia zasad jej rozwoju. Wychodząc od koncepcji dependystycznych, socjalistycznych i perspektywy studiów postkolonialnych, Anisur Rahman demistyfikuje założenia polityki Globalnej Północy wobec krajów rozwijających się. Postuluje skupienie się na pomaganiu społecznościom lokalnym w radzeniu sobie z ich problemami i nieingerowaniu w proces transformacji.

18 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »