The Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power

Słownik rozwoju (Development Dictionary) stanowi drugie, poprawione wydanie książki uznanej dwie dekady temu za dzieło klasyczne (w Polsce ukazało się jedynie tłumaczenie rozdziału poświęconego problemowi ubóstwa autorstwa Majida Rajmehmy – „Dialogi o rozwju”, Vol. 2007 Nr 1). Redaktorowi słownika – Wolfgangowi Sachsowi – udało się zaprosić do projektu grono renomowanych badaczy reprezentujących różne dziedziny i tradycje metodologiczne. W efekcie powstał zbiór interdyscyplinarnych esejów podejmujących analizę kluczowych zagadnień dyskursu rozwojowego. Walorem pracy jest demistyfikacja perspektywy europocentrycznej, obalenie mitu postępu utożsamianego z zachodnią wizją modernizacji. Kolejną, wartą podkreślenia, zaletą książki jest zachowanie proporcji między dyskursem zaangażowanym a rzetelną, naukową diagnozą problemów społecznych. Adresatem Słownika są zarówno wykładowcy akademiccy, studenci, jak i działacze organizacji pozarządowych.

10 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »