The Globalization Development and Global Change

The Globalization and Development. Perspectives on Development and Global Change” (Globalizacja i rozwój. Perspektywy rozwoju i zmiany światowej) stanowi formę wydawnictwa źródłowego, zbioru tekstów uznanych za klasyczne dla tematyki globalizacji i modernizacji. Na polskim rynku wydawniczym większość spośród nich jest dostępna czy to w formie tłumaczeń artykułów, czy całości dzieł. Reader jest pozycją cenną z racji na interesujący i przejrzysty dobór tekstów, prezentujący ewolucję myśli o rozwoju z różnych perspektyw, paradygmatów i szkół metodologicznych. Książka cenna zwłaszcza dla studentów nauk społecznych oraz wykładowców akademickich do prowadzenia warsztatów zajęciowych.

10 grudzień 2010 Zobacz na pia.org.pl »