W dwudziestą rocznicę ludobójstwa

Rok 2014 stanie się ważną cezurą dla Rwandy – może mniej dla niej samej, a bardziej dla wizerunku tego kraju na świecie. Dwie dekady temu doszło w tym państwie do ludobójstwa. W przeciągu kilku miesięcy śmierć poniosło blisko milion osób, głównie przedstawicieli grupy etnicznej Tutsi, którzy zginęli z rąk Hutu. Dziś, dwadzieścia lat po genocydzie, Rwanda należy do najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Nazywana bywa Singapurem Afryki – z racji na niewielką powierzchnię geograficzną, rolę w handlu regionalnym, dynamiczny wzrost PKB, a także technokratyczny styl rządów prezydenta Paula Kagamy. Kontekst rocznicowy skłania wielu autorów do prób opisania dziejów Rwandy. „Magia liczb” niejednokrotnie wiedzie ich na manowce pracy naukowej.