Bank Rozwoju BRICS

Mocarstwa BRICSu – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA – utworzyły Bank Rozwoju. Instytucja ta może zmienić przyszłość gospodarczą Afryki, uniezależniając finansowo ten kontynent od globalnej Północy.