Bliskowschodnia mozaika. O książce „Syria. Porażka strategii Zachodu” Frédérica Pichona

Dlaczego Francja popełnia w Syrii te same błędy, których wcześniej dopuściła się w Mali? Jak przełamać europocentryczną narrację do opisu kryzysów politycznych poza światem euroatlantyckim?