Botswana jak Polska. O korupcji na krańcach świata

5 grudnia 2013 r. Transparency International – międzynarodowa organizacja pozarządowa, założona dwie dekady temu przez byłego dyrektora Banku Światowego w Afryce Wschodniej, Petera Eigena – ogłosiła wyniki najnowszego Indeksu Percepcji Korupcji (Corruption Perceptions Index, w skrócie CPI). Miara ta, jak większość ekonometrycznych wskaźników, nie stanowi kryterium obiektywnej oceny zjawiska. Coroczne ogłoszenie CPI jest jednak wydarzeniem medialnym, a miara ta stała się wygodnym dla dziennikarzy narzędziem opisu „plagi korupcji trawiącej świat”.