Imperium Indii?

W środowisku międzynarodowym zawsze znaleźć można podmioty, które dzięki swoim potencjałom wybijają się zdecydowanie ponad przeciętną. Ci uczestnicy stosunków międzynarodowych nie tylko mają zdolność reakcji na sytuację zgodnie z własnym interesem narodowym, ale także są w stanie sami te sytuacje czynnie kształtować. Potrafią skłaniać partnerów do zachowań sprzyjających ich racji stanu i jednocześnie opierać się takim działaniom, które z ich perspektywy mogłyby im zaszkodzić. Mowa tu oczywiście o mocarstwach/imperiach, szczególnej kategorii państw, która od zawsze frapowała umysły badaczy rzeczywistości międzynarodowej. Grono państw, powszechnie postrzeganych jako „pierwsza liga” liczebnie jest niewielkie i czasowo dość stałe. Czy zatem do tego ekskluzywnego klubu będzie można zaliczyć w najbliższym czasie kolejne państwo – Indie? A może obiektywnie patrząc, kraj ten już pokonał wszystkie przeszkody na swej mocarstwowej drodze?

23 luty 2007 Zobacz na psz.pl »