Marginalizacja migrantów z Etiopii w Izraelu (1980-2009)

Celem pracy jest przedstawienie społecznych, kulturowych i ekonomicznych aspektów marginalizacji migrantów z Etiopii w Izraelu.