Matriarchalny lud podzieli Mali?

Błażej Popławski (UW): Tereny na północy Mali są bogate w złoża surowcowe. Po uzyskaniu jakiejś elementarnej suwerenności politycznej istnieje szansa, że Tuaregowie stworzą niezależny organizm państwowy, autonomiczny od Mali.