Misje ONZ (2): Etiopia 1985-1987

W latach 80. Polacy wzięli udział w misji o charakterze humanitarnym, przeprowadzonej w Etiopii. Celem operacji było niesienie pomocy ludności Rogu Afryki, dotkniętej przez klęskę suszy i głodu, a później także powodzi, społeczeństw – co należy podkreślić – rozbitych na skutek konfliktów wewnętrznych, akcji przesiedleń, wojny partyzanckiej, coraz bardziej widocznych sporów politycznych. W latach 1984-1985 na skutek głodu, chorób i konfliktów zmarło około półtora miliona Etiopczyków.