Porzucane, torturowane, prześladowane. Winne nie tylko zabobony

O dzieciach posądzanych o czarownictwo – przyczynach tego zjawiska, skutkach i metodach przeciwdziałania.