Ugandyjski Semidemokratyzm

Jamhuri ya Uganda, czyli Republika Ugandy to państwo o powierzchni mniejszej o 1/3 od Polski. Zamieszkuje je około 20 milionów ludzi, z których 17% stanowią Baganda; 12% Karmadjong, 8% Kole i Teso, 7% Gisu i Higi, 6% Ruanda i Lango. Struktura religijna cechuje się podobnym zróżnicowaniem: 40% to katolicy, 30% wyznawcy religii rodzimych, 25% protestanci, 5% muzułmanie.

4 wrzesień 2006 Zobacz na psz.pl »