Misje ONZ (3): Namibia 1989-1990

Polacy wzięli udział w misji pokojowej w Namibii w ramach Grupy Przejściowej Pomocy ONZ – United Nations Transition Assistance Group (UNTAG) – powołanej do nadzorowania początkowej fazy procesu demokratyzacji nowo powstałego kraju.