Misje ONZ (7): Angola 1995-1999

Polacy wzięli udział w dwóch misjach pokojowych ONZ realizowanych w Angoli: UNAVEM III (1995-1997) i MONUA (1997-1999). Ich celem była stabilizacja kraju po trwającej ponad dwie dekady wojnie domowej.