Misje ONZ (5): Rwanda 1993-1996

Genocyd rwandyjski nazywany jest często największą porażką w historii ONZ, która nie potrafiła do niego nie dopuścić, a w jego trakcie nie zdecydowała się na zbrojną interwencję. Warto pamiętać o symbolicznej roli świadka – osoby dającej publiczne świadectwo o ludobójstwie – jaką odegrali polscy oficerowie wchodzący w skład UNAMIR.