Misje ONZ (9): Etiopia i Erytrea 2000-dzisiaj

Od ponad dekady polscy obserwatorzy wchodzą w skład wielonarodowego kontyngentu Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Etiopii i Erytrei. Nadzorują proces demilitaryzacji strefy granicznej i pomoc humanitarną w regionie Rogu Afryki.

13 kwiecień 2012 Zobacz na afryka.org »